Τηλεφωνικές Παραγγελίες
210 6913564 – 210 6983825
0 Τεμάχια

Εγγυήσεις Προϊόντων

Όλα τα προϊόντα που πωλούνται από την εταιρεία μας είναι προϊόντα διαρκείας και έχουν πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας. Τα προϊόντα συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες χρήσης και από εγγύηση καλής λειτουργίας ευλόγου διαρκείας σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους. Η εγγύηση έχει διάρκεια, σύμφωνα με τον κατασκευαστή, από την ημερομηνία αγοράς και επισκευάζεται ή αντικαθίσταται εντελώς δωρεάν αν πληρούνται οι κάτωθι όροι:

  • Να υπάρχει εγγύηση αντιπροσωπείας και απόδειξη αγοράς της συσκευής,

  • Να μην εχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία της συσκευής (serial nuber)

  • Να μην εξαιρείται η βλάβη από την εγγύηση του κατασκευαστή.

  • Να έχουν γίνει οι απαραίτητες συντηρήσεις της συσκευής που αναγράφονται στις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή.

  • Να μην λειτουργεί η οικιακή συσκευή σε επαγγελματικό περιβάλλον.

  • Να μην οφείλεται η βλάβη σε κακή εγκατάστση.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοήθεια ή υπηρεσία είναι αναγκαία για την αποκατάσταση βλάβης των συσκευών σας ακόμη και στην περίπτωση μη προμήθειας των συσκευών από την εταιρεία μας.