Τηλεφωνικές Παραγγελίες
210 6913564 – 210 6983825
0 Τεμάχια

Όροι Χρήσης

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

 • Μπορείτε να υπαναχωρήσετε της αγοράς σας εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση των προϊόντων σε εσάς ή στον υποδειχθέντα από εσάς μεταφορέα, επιβαρυνόμενοι με τα έξοδα μεταφοράς της επιστροφής σας και τυχόν μείωση της αξίας των προϊόντων.

 • Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε χωρίς αιτία,αποκλειστικά από την από απόσταση αγορά σας εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς σας, επιστρέφοντας τα προϊόντα/προϊόν στην αρχική τους κατάσταση, δηλαδή χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχουν παραβιασθεί οι συσκευασίες τους επιβαρυνόμενοι με τα έξοδα μεταφοράς.

 • Το δικαίωμα αυτό εκκινεί από την ημέρα παραλαβής των προϊόντων και όχι πρίν από την παράδοσή τους και προϋποθέτει την αποστολή των παραστατικών αγοράς, την διατηρησιμότητα των προϊόντων σε αρίστη κατάσταση και την ευθύνη σας μέχρι της παραλαβής τους από εμάς στον χώρο που θα σας υποδείξουμε επιβαρυνόμενοι με όλα τα σχέτικα έξοδα αποστολής και παραλαβής.

 • Η εταιρειά μας επιστρέφει το αναγραφόμενο ποσό στην απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο,όταν παραλάβει και ελέγξει την επιστροφή σας και τα παραστατικά της αγοράς σας, με τον ίδιο τρόπο που επιλέξατε για την πραγματοποίηση της συναλλαγής.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει και δεν εφαρμόζεται στις ως κάτωθι περιπτώσεις:

 • Στις περιπτώσεις που το τίμημα έχει καταβληθεί στο φυσικό μας κατάστημα και η παραλαβή των προϊόντων έχει πραγματοποιηθεί από το φυσικό μας κατάστημα καθώς η πώληση δεν είναι από απόσταση δηλαδή δεν είναι ηλεκτρονική.

 • Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί (εγκατάσταση, θέση λειτουργίας, καταχώρηση registration προϊόντων, τοποθέτηση παρελκομένων μερών).

 • Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα είναι ειδικής κατασκευής με προδιαγραφές που έχει καθορίσει ο πελάτης.

 • Στις περιπτώσεις προϊόντων εικόνας & ήχου, λογισμικού που έχουν αποσφραγισθεί από την συσκευασία τους.

 • Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή μετά την αποσφράγισή τους για λόγους υγιεινής (ξυριστικές-αποτριχωτικές μηχανές, οδοντόβουρτσες ηλεκτρικές, μαγειρικά σκεύη, βούρτσες κλπ παρόμοια).

 • Στις περιπτώσεις ψηφιακού υλικού, αν η εκτέλεση εφαρμογής ξεκίνησε με σύμφωνη γνώμη του πελάτη και ενημέρωσή του, ότι χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης.

 • Στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών (τοποθέτηση, σύνδεση, συντονισμός κλπ) καθώς μετά την παροχή υπηρεσιών χάνεται το δικαίωμα υπαναχώρησης.

 • Στις περιπτώσεις προϊόντων που επιστρέφονται χωρίς συσκευασία ή φθαρμένη συσκευασία.

 • Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα προορίζονται για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας.

Ο πελάτης προκειμένου να κάνει χρήση του δικαιώματος υπαναχώρησης οφείλει να ενημερώσει την εταιρεία για την απόφασή του γραπτώς μέσω: Επιστολής ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο. Και να το αποστείλει στην εταιρεία μας εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, επί πλέον ο πελάτης υποχρεούται να αποστείλει την επιστροφή του στην εταιρεία εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας με δικά του έξοδα αποστολής σε κάθε περίπτωση.

Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης και μετά την παραλαβή και έλεγχο των προϊόντων, ο πελάτης θα πιστωθεί με πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας με το τίμημα των προϊόντων το οποίο θα εξοφλείται με τον ίδιο τρόπο που έγινε η καταβολή του.

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΤΟΠΟΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΠΡΟΣ: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΚΑΤΕΧΑΚΗ 39 11525 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.2106913564 ΦΑΞ 2106922784

E-MAIL info@pti-shop.gr

 

Σας γνωρίζω/γνωρίζουμε με την παρούσα επιστολή ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε από την υπ' αριθμόν ___________________ παραγγελία μου/μας

και υπ' αριθμόν _______________________ σύμβαση πώλησης  του/των ως κάτωθι προϊόντος/προϊόντων:

Είδος                                    Ποσότητα                    Σειριακός Αριθμός

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

που παραγγέλθηκε/παραγγέλθηκαν στις:

και παρελήφθη/παρελήφθησαν στις:

Ονοματεπώνυμο Πελάτη:

Διέυθυνση:

Τηλέφωνο:

e-mail:

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ